PRIVAATSUS

WhyNot.ee internetipoe külastuse ja ostude käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalselt.

Why Not´il on õigus koguda Tellija poolt Why Not'ile avaldatud isikuandmeid, ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule. Why Not'il on õigus kasutada Tellija isikuandmeid oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale.

Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.Why Not ei avalda Tellija poolt Why Not'ile avaldatud andmeid tellimuse täitmisega mitte seotud isikutele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.
Kaupade eest tasumiseks kasutatavate pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.

WhyNot.ee internetipoes kasutatakse krediitkaardiga tasumise võimaldamiseks Pankade Kaardikeskuse poolt pakutavat lahendust „E-Commerce Payment Gateway“, mis on mõeldud veebipõhistele lahendustele (internetikaubamajades või muude e-teenuste pakkumisel) kaardimaksete turvaliseks, mugavaks ja lihtsaks teenindamiseks. Maksmise hetkel toimub kaardiomaniku kaardiandmete sisestus kaardiomaniku poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.
Lisainformatsiooni kaardimaksete juures kasutatavate andmete turvalisuse kohta saab lugeda "Pankade Kaardikeskuse" kodulehelt.

 

Kontakt

Info@whynot.ee

51 68 438

52 56 491