TINGIMUSED

1. ÜLDINFO

Käesolevad Tingimused on siduvaks lepinguks Teie kui Why Not.ee internetilehe ning sellel pakutavate toodete Tellija ja Why Not Vein OÜ, reg.kood , aadress, Tallinn 10143, edaspidi nimetatud Why Not vahel kaupade ja teenuste tarnimiseks käesoleva internetilehekülje kaudu. Kasutades antud internetilehekülge, nõustute Te käesolevate Tingimustega, mis puudutavad ka kõiki tellimusi, mis on teostatud käesoleva internetilehe kaudu või sellega seoses.
Why Not poolt tehtavad pakkumised ning toodete ja teenuste kirjeldused ei ole käsitletavad lepinguna ning ei allu käesolevatele Tingimustele. Tootepiltidel on illustreeriv tähendus.
Why Not vastutus Teie ees seoses Teie tellimusega s.h. seoses hilinenud, vigaste, kahjustatud ja kadunud tellimustega, piirdub konkreetse tellimuse maksumusega.

2. TOODETE TARNIMINE

Kõik Teie tellitud tooted saadetakse sihtkohta, mille Te olete määranud tellimuse vormistamisel, kasutades Teie poolt valitud tarneviisi.
Tooted pakitakse üldjuhul kuni kuue pudeli kaupa standardsetesse 6 pudelistesse kastidesse.
Kuni kolmest kastist (3x6 pudelit) moodustub üks nn. postipakk, millele kehtib ühe saadetise hind (v.a. kullerteenuse puhul). Kui ostuga tekib rohkem, kui kolm sellist kasti, siis ka igale järgmisele kuni kolmele kastile lisandub uus ühe saadetise hind. Sellisel juhul moodustub tarne lõpphind nende summast.
Tarne hinnaarvestus toimub automaatselt ja selle lõpphind tuuakse arve peal eraldi välja.
Kõiki tooteid saab tellida Eesti Vabariigi piires. Why Not ei vastuta kauba kättetoimetamise eest juhul, kui Teie märgitud aadress tellimuse vormistumisel on vale. Sellisel juhul on Why Not  õigustatud tellimuse eest tasutud summa jätma luhtunud tarne kulude katteks.
Teie tellimuse kinnitamiseks saadab Why Not Teile vastavasisulise e-kirja, kus on näidatud Teie tellimuse ja arve numbrid, arve saaja ja tellija andmed, tarneviis ja tellimuse sisu koos hindade ja maksumusega. Sellega teatame Teie tellimuse vastuvõtust ning kohustusest tarnida Teile tellitud tooted.
Tellimuste tarneaeg on ligikaudne ning ei ole käesoleva lepingu tingimuseks. Why Not võib täielikult oma äranägemise järgi Teie tellimustest keelduda ilma igasuguse selgituseta.

3. HINNAINFO

Kõik tellimused sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat vastavat käibemaksu. Postikulu on märgitud eraldi.
Why Not ei ole vastutav ükskõik milliste muude maksude või tollilõivude eest, mida Teie suhtes võidakse rakendada ning mille suhtes jääb täielik vastutus Teile. Why Not  jätab endale täieliku õiguse muuta hinnakirja oma äranägemise järgi ning ette teatamata kõigil juhtudel, välja arvatud nendel juhtudel, kus tellimus on Why Not poolt kinnitatud kuid veel täitmata.
Ostuhind tasutakse Why Not´ile  ettemaksuna pangalingi- või krediitkaardi maksena.
Why Not jätab endale õiguse pöörduda informatsiooni saamiseks Teie krediitkaardi pakkuja või ükskõik millise teise krediidiasutuse või panga poole.


4. TAGASTAMISÕIGUS

Vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ei laiene tarbija lepingust taganemise ja kauba tagastamise õigus alkohoolsetele jookidele. Samuti ei saa juba tellitud kaupa ümber vahetada mõne muu kauba vastu.
Kui kaup on purunenud või kaup on olulis(t)e kahjustus(t)ega, mis polnud välisel vaatlusel kohe tuvastatav ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup on vale, palume Why Not 'i sellest koheselt teavitada aadressil info@whynot.ee.

5. TURVALISUS

Why Not kasutab kõiki mõistlikke võimalusi vältimaks igasuguseid turvalisust puudutavaid seaduserikkumisi, sh Teie poolt edastatud krediitkaartide informatsiooni. Samuti kasutab Why Not  kõiki mõistlikke võimalusi tagamaks, et iga Why Not 'i tarnija/alltöövõtja või partner tagab samuti tema käsutuses olevate andmete konfidentsiaalsuse. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma kasutajanimede ja salasõnade turvalisuse ja kasutamise eest, mis on vajalikud juurdepääsuks teenuse või ükskõik millise selle osa kasutamiseks. Iga Teie parooli kasutamist tõlgendatakse kui Teie poolt sisestatut ning Te olete vastutav kõigi selle parooli alt tehtavate tegevuste eest.

6. KAUPADE KÄTTESAADAVUS

Why Not jätab endale õiguse etteteatamata ning ilma igasuguse põhjuseta peatada, muuta või vahetada veebikeskkonnas müügil olevate kaupade nimistut.

7. VANUS

Ostu sooritamisega Te kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana ning olete Why Not  internetikeskonnas kasutatavate krediitkaartide või pangakontode õiguslik omanik.
Teie vanust kontrollitakse kauba üleandmisel. Why Not ei vastuta kauba mittekättesaamise eest juhul, kui Te ei suuda kauba vasutvõtmisel tõestada oma vanust ega ei tagasta sellisel juhul tasutud kauba ostuhinda ega postikulusid. Kauba vastuvõtmisel pakiautomaadist one Teil vajalik ID-kaardi olemasolu.

8. MUUD TINGIMUSED

Mitte miski nendes Tingimustes ei anna ühelegi kolmandale osapoolele mingit kasu või õigust rakendada käesoleva Lepingu tingimusi. Käesolevad Tingimused moodustavad täieliku lepingu Teie ja Why Not´i  vahel ning asendavad igasuguseid suulisi või kirjalikke kokkuleppeid või teisi avaldusi. Why Not jätab endale õiguse oma äranägemise järgi ja igal ajal lisada või muuta käesolevaid Tingimusi ilma ette teatamata (see ei kehti kinnitatud tellimustele, mis on veel täitmata). Käesolevad Tingimused alluvad Eesti Vabariigi seadustele ning on Eesti Vabariigi kohtusüsteemi pädevuses. Te peate olema kindel, et enne tellimuse tegemist olete käesolevad Tingimused läbi lugenud ning nendest täielikult aru saanud.
Kui Teil on küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@whynot.ee.

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.